WARSZTATY FILOZOFICZNE DLA DOROSŁYCH

terminy najbliższych zajęć:

– 14 września (piątek) godz. 19:00 – 20:30

– 28 września (piątek) godz. 19:00 – 20:30

 

miejsce: ul. Grzegorzewskiej 2, Warszawa. Klub SHODAN

liczba miejsc: 20

cena: 80 zł/m-c, 50 zł  jednorazowo.

zapisy: office@akademiaplatonska.pl

 

Filozofia – ta wielka, prawdziwa Filozofia – od samych początków swojego istnienia, czyli przełomu VII i VI wieku p.n.e. stanowiła domenę społecznej elity. Wyjątki, takie jak osoba Sokratesa, były jedynie potwierdzeniem tej reguły. Dlaczego tak było? Z bardzo prostej przyczyny: ponieważ co najmniej od czasów Starożytnego Egiptu oświeceni ludzie doskonale rozumieli, że wiedza to władza. Jeżeli chcemy zachować władzę nad ludem, musimy wiedzę traktować jak skarb, cenne dobro, które zapewnia nam naszą pozycję…

Wspólnie prześledzimy i zgłębimy istotę procesu kształtowania się fundamentów naszego dzisiejszego świata, odnajdując jednocześnie wyłaniający się ze starożytności sens życia filozofów.