Projekt PLATONOPOLIS 2044 powstał się w lecie 2014 roku jako pomysł  filozofa Bartosza Karpińskiego, a ostatecznie został zmaterializowany w formie Akademii Platońskiej Sp. z o.o.

Celem podstawowym Projektu PLATONOPOLIS 2044 jest opracowanie nowoczesnego systemu edukacyjnego, który będzie stanowił odpowiedź na wyzwania współczesnej, wielowymiarowej rzeczywistości. Świat człowieka podlega dziś niesłychanie dynamicznym przemianom.  Internet, technologie teleinformatyczne, szybkość przekazu informacji oraz sama ilość informacji, stanowią prawdziwe wyzwanie dla ludzkiego mózgu, który przez tysiąclecia ewolucji funkcjonował w innych warunkach.

Ponadto wysoki poziom rozwoju różnych dziedzin nauki (m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, neurobiologii) dał nam świadomość zachodzenia  w naszym mózgu, psychice, intelekcie, procesów, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. W wyniku tego, dziś wiedza dotycząca dobrych praktyk w edukacji jest znacznie bogatsza niż zaledwie parę dekad temu.

Z tych właśnie powodów pojawiła się konieczność zdefiniowania na nowo celów edukacji szkolnej dzieci i młodzieży, zakresu wiedzy, którą powinno się im przekazać, kompetencji jakie powinny zdobyć dzieci i młodzi ludzie by biegle poruszać się w rzeczywistości oraz metod, za pomocą których te cele będziemy mogli zrealizować. W konsekwencji wyłania się potrzeba stworzenia nowego, nowoczesnego systemu edukacyjnego, który spełni nasze oczekiwania.

Z drugiej jednak strony nie wszystko to co stare jest złe. Zachodnia kultura sięgająca swoimi korzeniami Starożytnej Grecji, posiada ogromny dorobek intelektualny, bogactwo ponadczasowej wiedzy,  pojęć i wartości, które nie ulegają przedawnieniu.

Dlatego system edukacyjny, dla stworzenia którego powstał Projekt PLATONOPOLIS 2044, będzie stanowił syntezę współczesnej wiedzy naukowej z  unikalnym Projektem Filozoficznym ugruntowanym na filarach kultury klasycznej.

Drugim celem Projektu (który aktualnie stanowi jedynie marzenie jego twórcy) jest zbudowanie do roku 2044 prawdziwego Platonopolis miasta filozofów – Uniwersytetu stanowiącego ukoronowanie Projektu.