OFERTA EDUKACYJNA

Warsztaty filozoficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akademia Platońska powadzi warsztaty filozoficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

I. Warsztaty filozoficzne zgodne z programem Philosophy for Children prof. Matthew Lipmana, rozwijające kompetencje intelektualne (myślenie logiczno-krytyczne, myślenie wyobrażeniowo-twórcze).

II. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.

III. Dyskusje filozoficzne, podczas których wspólne staramy się zrozumieć trudne pojęcia filozoficzne (trening umyłu).

IV. Debaty filozoficzne pozwalające doskonalić sztukę dyskutowania, trafnej argumentacji oraz właściwego wysławiania się.

V. Wykłady z historii filozofii.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem zajęć filozoficznych prosimy o kontakt:

t: 730 767 937

e: office@akademiaplatonska.pl