Akademia Platońska Sp. z o.o. powstała w roku 2014 jako ośrodek edukacji filozoficznej – współczesna forma szkoły filozofii, realizująca zajęcia filozoficzne na wszystkich poziomach edukacyjnych (od zajęć w edukacji wczesnoszkolnej po wykłady i warsztaty filozoficzne dla dorosłych).

Akademia Platońska Sp. z o.o. od początku swojego istnienia realizuje Projekt PLATONOPOLIS 2044.

KALENDARIUM:

Rok 2014/2015:
– Przygotowanie i realizacja Projektu PROMETEUSZ.
– Opracowanie podstaw „Programu Edukacji Filozoficznej PROMETEUSZ”.

Rok 2015/2016:
– Prace nad włączeniem do Projektu PLATONOPOLIS 2044 pedagogiki dociekań filozoficznych („Phylosophy for Children” Matthew Lipman).
– Dalsze prace nad Programem PROMETEUSZ.

Rok 2016/2017:
– Dalsze prace nad Programem PROMETEUSZ.

Rok 2017/2018:
– Dalsze prace nad Programem PROMETEUSZ.
– Rozszerzenie Programu PROMETEUSZ o część licealną (pilotażowy projekt w CXXXVII L.O. im. Roberta Schumana w Warszawie).
– Nawiązanie współpracy ze Szkołami MENTIS.

Rok 2018/2019:
– Dalsze prace nad Programem PROMETEUSZ.
– Przystąpienie Akademii Platońskiej Sp. z o.o. do „Projektu HYPERURANIUM„.

 

Założyciel Akademii Platońskiej Sp. z o.o.:

Bartosz Karpiński