Heraklit żył ok 540 r. p.n.e. – ok 480 r. p.n.e.

I.panta rhei” – wszystko płynie.

Heraklit uważał, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, ponieważ jeśli raz się w niej wykąpiemy i wyjdziemy, to kiedy ponownie będziemy chcieli do niej wejść, to będzie to już inna rzeka ponieważ wody, w których kąpaliśmy się poprzednio już dawno odpłynęły i teraz rzękę stanowią nowe wody, które dopiero przypłynęły.

Rzeka Heraklita jest symbolem wszechświata, wszystko we wszechświecie nieustannie się zmienia, nic nie trwa wiecznie wszystko rodzi się i umiera, powstaje, przemija i ginie (wszystko płynie…).

II. Wojna przeciwieństw.

W świecie obserwujemy nieustanną walkę przeciwstawnych sił takich jak zimno – ciepło, światło – ciemność, droga w górę – droga w dół, smutek – radość, dobro – zło. Te przeciwne siły walczą ze sobą, raz jena raz druga wygrywa. Ta wojna przeciwieństw napędza przemiany świata (pkt I.).

(…)

 

III. Logos – Kosmiczny Umysł.

Logos stanowi Arche Heraklita. Logos jest wszechobecny, cały wszechświat jest przeniknięty rozumem, który wszystkim rządzi.

(…)