14 czerwca 2021

AKADEMIA PLATOŃSKA

OŚRODEK EDUKACJI FILOZOFICZNEJ

FILOZOFIA DLA DZIECI

Filozofia dla dzieci – czyli TRENING KOMPETENCJI INTELEKTUALNYCH

Celem podstawowym edukacji filozoficznej zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych jest trening kompetencji intelektualnych, czyli inaczej mówiąc trenowanie samej zdolności myślenia. Oznacza to, że głównym celem tak pojętych zajęć filozoficznych nie jest przekazywanie dzieciom jakiejś konkretnej wiedzy z zakresu historii filozofii lecz samo trenowanie różnych form aktywności intelektu, takich jak myślenie wyobrażeniowo-twórcze czy myślenie logiczno-krytyczne. Ponadto zarówno dzieci jak i dorośli zdobywają świadomość tego, że nie tylko myślą ale też, że mogą tę zdolność w sobie rozwijać, doskonalić, ponieważ jednym z celów zajęć filozoficznych jest właśnie: „(…)rozwijanie u ucznia umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze w celu ich doskonalenia i wzbogacania, np. wykrywanie błędów w rozumowaniach i porównywanie różnych stylów myślenia”[1]

Twórcą tak rozumianych zajęć filozoficznych jest prof. Matthew Lipman, który w latach 70′ XX wieku (USA) opracował program „Phylosophy for Children” (P4C).

Tradycyjna edukacja opiera się na przekazywaniu wiedzy lecz nie uczy „jak myśleć”. Edukacja filozoficzna wypełnia tę lukę. Dzieci biorące udział w zajęciach filozoficznych lepiej funkcjonują również na innych lekcjach, skuteczniej radząc sobie z rozumieniem tekstów czy z rozumowaniami matematycznymi.

O Programie:

_____________________________________________________

[1] Cele programu: „FILOZOFICZNE DOCIEKANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ” Program dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem DKW – 4014 -28/99.

You may have missed

1 min read
1 min read
1 min read