26 lipca 2021

AKADEMIA PLATOŃSKA

OŚRODEK EDUKACJI FILOZOFICZNEJ

DUCH PLATONA

Każdy kto poznał i zrozumiał platońską metafizykę nie może mieć wątpliwości: Platon jest królem filozofów!

System filozoficzny Platona możemy porównać do centralnego punktu w klepsydrze, wszystko co zaistniało w myśli filozoficznej przed pojawieniem się króla filozofów znajduje swoje odzwierciedlenie w jego poglądach, a wszystko to co wydarzyło się po nim – przez dwa i pół tysiąca lat aż do dziś – jest echem jego myśli.

___________________________________________

1. B. Woyczyński, Rzut oka na rozwój poglądów Platona na duszę, w:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F120371%2Findex.djvu&p=15

 

You may have missed

1 min read
1 min read
1 min read