Związek Filozofii i Etyki

Związek filozofii i etyki przypomina relację istniejącą pomiędzy matematyką i geometrią: jedno jest integralną częścią drugiego. Ta więź nie ma wyłącznie charakteru historycznego, przeciwnie, sięga samej istoty zarówno dydaktyki filozofii jak i etyki. Współczesna dydaktyka etyki jasno wskazuje, że nauczanie etyki jest skuteczne tyko wtedy gdy realizuje się je metodami edukacji filozoficznej. Należy zatem wyjaśnić Read more about Związek Filozofii i Etyki[…]