mgr Bartosz Karpiński   (ur. 20 czerwca 1978 roku w Warszawie) – filozof, nauczyciel filozofii, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Specjalizacji Nauczycielskiej Instytutu Filozofii UW.

Aktualnie:

Nauczyciel Filozofii w Akademii Platońskiej Sp. z o.o.

Nauczyciel Filozofii i Etyki w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana w Warszawie,
ul. Olgierda 35/41.

 

Miłośnik filozofii starożytnej, wcielający w życie ponadczasowe idee tego okresu – poddający ich aktualność pod ocenę dzieci i młodzieży. Kładący nacisk na budzenie w dzieciach wrażliwości, podmiotowości, samodzielności myślenia, wiary w samych siebie, śmiałego wyrażania własnego zdania za pomocą logicznej argumentacji.

Autor Programu Edukacji Filozoficznej PROMETEUSZ, twórca Projektu PLATONOPOLIS 2044, założyciel Akademii Platońskiej Sp. z o.o. Propagator pedagogiki programu „Philosophy for Children” prof. Matthew Lipmana.

Twórca Projektu HYPERURANIUM
www.hyperuranium.com

Nota autobiograficzna:

„Już od dziecka zastanawiałem się nad różnymi podstawowymi pytaniami dotyczącymi świata i sensu życia, więc wybranie filozofii jako kierunku studiów było dla mnie czymś zupełnie oczywistym. Jednak nie planowałem być nauczycielem. Filozofię traktowałem raczej jako coś osobistego, prywatnego, choć zawsze uwielbiałem o niej opowiadać. I nagle uświadomiłem sobie, że gdybym mógł o filozofii opowiadać zawodowo dało by mi to jakiś rodzaj szczęścia. I rzeczywiście tak się stało. Dziś nie mam najmniejszej wątpliwości: żeby być filozofem – w pełnym tego słowa znaczeniu – trzeba uczyć, bo filozofia to misja czynienia świata lepszym.”

„Edukacja to wielowymiarowy proces kształtowania się istoty ludzkiej, w którym zdobywamy nie tylko wiedzę lecz również kompetencje i doświadczenia, poznajemy sami siebie, stajemy się niezależnymi, świadomymi, podejmującymi autonomiczne decyzje współtwórcami świata.”