PLATONOPOLIS 2044

Początki Projektu PLATONOPOLIS 2044 sięgają sierpnia roku 2014, to wtedy został wyznaczony trzydziestoletni horyzont Projektu.

Projekt jest objęty zarówno prawami autorskimi* jak również stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa** Akademii Platońskiej Sp. z o.o.

 

 

*- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83)

**- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010)