W poszukiwaniu mądrości

Homo Sapiens –

człowiek sam siebie zdefiniował jako „istotę myślącą” wybierając ze wszystkich możliwych cech człowieka „myślenie” jako to, co najważniejsze.

Czy myślenie jest potrzebne w życiu? – chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest bardzo potrzebne, dziś w erze wszechobecnego Internetu prawidłowe rozumienie informacji, ich ocena i selekcja wydają się być kluczowymi umiejętnościami pozwalającą osiągnąć w życiu sukces.

Ale czym jest „myślenie” i jak je wszechstronnie trenować? Filozofowie odpowiadają na te pytania od ponad 2,5 tysięcy lat… do jakich wniosków doszli?

Dla kogo: dla uczniów klas III-VIII szkół podstawowych

Kiedy: 22 maja (środa), godz. 8.30 – klasy III-V, godz. 10.00 – klasy VI-VIII

Gdzie: Dom Kultury „Świt”, ul. Wysockiego 11

Cena biletu: 26 zł. Cena biletu dla grup zorganizowanych 22 zł.

 

Idea warsztatów:

Pierwsze spotkanie dzieci z Filozofią powinno być przede wszystkim miłym doświadczeniem, przygodą rozpalającą u młodych ludzi ciekawość świata. Warsztaty filozoficzne „Trening Samodzielnego Myślenia” oparte są na dydaktyce programu Phylosophy for Children, której twórcą jest prof. Matthew Lipman, a ich podstawowym celem jest trenowanie kompetencji intelektualnych dzieci – ale również zaciekawienie tematyką filozoficzną oraz przekazanie elementów wiedzy filozoficznej w przyjazny, interesujący sposób.

Prowadzący: filozof Bartosz Karpiński

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Specjalizacji Nauczycielskiej IF UW. Miłośnik filozofii starożytnej, wcielający w życie ponadczasowe idee tego okresu – poddający ich aktualność pod ocenę dzieci i młodzieży. Kładący nacisk na budzenie w dzieciach wrażliwości, podmiotowości, samodzielności myślenia, wiary w samych siebie, śmiałego wyrażania własnego zdania za pomocą logicznej argumentacji. Prowadzący od lat zajęcia filozoficzne w warszawskich szkołach.

Autor Programu Edukacji Filozoficznej PROMETEUSZ, twórca Projektu PLATONOPOLIS 2044, założyciel Akademii Platońskiej Sp. z o.o. Propagator pedagogiki programu „Philosophy for Children” prof. Matthew Lipmana.

pobierz ulotkę: W poszukiwaniu mądrości

Admin
bartosh.karpinski@gmail.com