Celem podstawowym edukacji filozoficznej dzieci jest trening kompetencji intelektualnych, czyli inaczej mówiąc trenowanie samej zdolności myślenia. Oznacza to, że głównym celem zajęć filozoficznych dla dzieci nie jest przekazywanie im jakiejś konkretnej wiedzy z zakresu historii filozofii lecz samo trenowanie różnych form aktywności intelektu…

Więcej…

Bartosz Karpiński
bartosz.karpinski@akademiaplatonska.pl